Życie w UK po Brexicie nieco różni się od czasów, gdy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Jeśli planujesz tam swoją podróż, warto zapoznać się z nowo panującymi regulacjami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Brexit, czyli wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, nastąpił 31 stycznia 2020 roku, a w kolejnych latach doszło do stopniowego wprowadzania zmian i negocjacji w różnych dziedzinach, które mają wpływ na życie w Anglii. Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym przybliżymy najważniejsze aspekty życia codziennego w Anglii, które uległy zmianie wraz z Brexitem

Spis treści

Życie w UK po Brexicie

Zastanawiasz się, jak wygląda życie w UK po Brexicie? Nie da się ukryć, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wytworzyło odczuwalne dla społeczności konsekwencje zarówno na tle gospodarczym, politycznym, jak i społecznym. Jednym z głównych argumentów przemawiąjących za wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE były obawy, że dalsze członkostwo ograniczałoby zdolność tego kraju do podejmowania samodzielnych decyzji. Kolejnym powodem były kwestie imigracji, ponieważ pojawiła się obawa niekontrolowanego przepływu imigrantów do Wielkiej Brytanii, zwłaszcza z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego zasady związane z przepływem osób pomiędzy UK a państwami członkowskimi UE uległy zmianie. Poza tym, Brexit przyniósł zdecydowanie większą niezależność tego kraju w prowadzeniu polityki zagranicznej. Jesteś ciekawy/a jakie jeszcze zmiany nastąpiły? Na co należy zwrócić uwagę planując wjazd do UK? Przekonaj się!

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Dlaczego Wielka Brytania nie jest już członkiem UE?

Brexit Wielkiej Brytanii był wynikiem szeregu czynników i kwestii, które przyczyniły się do decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej. Oto kilka głównych powodów jej wystąpienia:

  • pragnienie odzyskania suwerenności i większej kontroli nad krajem,
  • zwiększenie kontroli granic i wprowadzenie własnych zasad imigracyjnych,
  • gospodarka i niezależność,
  • rosnące niezadowolenie wielu brytyjskich obywateli z zarządzania Unii Europejskiej.

Co się zmieniło?

Po tym, jak finalnie Zjednoczone Królestwo przestało być członkiem Unii Europejskiej zmianom zaczęły ulegać następujące aspekty:

  1. Wolność przepływu osób – po Brexicie wprowadzono nowe zasady dotyczące imigracji i pracy. Obecnie obywatele UE muszą spełnić określone wymogi wizowe i imigracyjne, aby móc pracować lub zamieszkać w Anglii.
  2. Handel – wprowadzono nowe zasady handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, dlatego firmy eksportujące i importujące do i z Anglii muszą teraz dostosować się do nowych przepisów celnych i procedur administracyjnych.
  3. Podatki i finanse – nastąpiło wprowadzenie nowych przepisów podatkowych i zmian w systemie regulacji finansowych.
  4. Edukacja – wielu studentów z Unii Europejskiej, którzy chcą studiować w UK spotyka się z nowymi wymogami wizowymi oraz opłatami szkolnymi.
  5. Służba zdrowia – wprowadzono nowe zasady dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej dla obywateli UE przebywających w Anglii.
Darmowe ogłoszenia w UK

Życie w UK po Brexicie – kwestie związane z wyjazdem do Anglii

Życie w UK po Brexicie bez wątpienia uległo zmianie, a jak wyglądają teraz kwestie związane z wjazdem do tego kraju? Jak już zostało wcześniej wspomniane, swobodny przepływ osób między Wielką Brytanią a Unią Europejską zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie mogą odbywać tam podróży. Aby odwiedzić Wyspy Brytyjskie wymagany jest ważny paszport, a nawet niezbędna może okazać się wiza. Wszystko zależy od czasu naszego pobytu w tym kraju oraz celu, w jakim się do niego udajemy.

Wizy nie musimy posiadać, jeśli nasz pobyt odbywa się w celach turystycznych i nie będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy. Sytuacja komplikuje się, gdy chcemy po raz pierwszy wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych. W takim przypadku oprócz paszportu wymagane jest również posiadanie wizy. Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania wdrożyła system imigracyjny oparty na punktach. Jeśli nie byłeś/aś rezydentem Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. i nie masz praw wynikających z umowy o wystąpieniu, będziesz musiał spełnić określone wymagania, aby legalnie pracować lub studiować w Wielkiej Brytanii

W jaki sposób otrzymać wizę?

Wielka Brytania w 2021 roku wprowadziła punktowy system imigracyjny (points-based immigration system). W ramach tego systemu funkcjonuje kilka typów wiz: pracownicza (skilled worker visa), studencka (student visa), dla przedsiębiorców (entrepreneur visa), wiza dla absolwentów (graduate visa) itp. Oczywiście każda z nich ma swoje specyficzne wymagania i kryteria punktowe. Istnieją jednak podstawowe wymagania, które musisz spełnić, niezależnie od typu wizy. Mogą one obejmować znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia lub kwalifikacji, a także zdolność do pokrycia kosztów pobytu.

Jeśli chcesz ubiegać się o wizę pracowniczą, otrzymujesz punkty za ofertę pracy od upoważnionego pracodawcy w Wielkiej Brytanii. Pracodawca musi spełnić pewne kryteria, takie jak posiadanie statusu sponsorskiego i spełnienie wymagań związanych z płacą i kwalifikacjami. Twój poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i umiejętności również przyczyniają się do zdobywania punktów w systemie. Im wyższy poziom kwalifikacji i umiejętności, tym więcej punktów możesz zdobyć. W przypadku niektórych wiz, takich jak wiza dla absolwentów czy wiza przedsiębiorcy, możesz zdobyć punkty za zarobki. Im wyższe zarobki, tym więcej punktów. Dodatkowo kwestie takie, jak brak kryminalnej przeszłości, posiadanie rekomendacji od pracodawcy lub wykazanie innych dodatkowych osiągnięć może znacząco wpłynąć na liczbę punktów.

W jaki sposób otrzymać wizę?

Settled oraz pre-settled status

Settled status oraz pre-settled status to dwa rodzaje statusów imigracyjnych przyznawanych obywatelom Unii Europejskiej (UE), Obszaru Gospodarczego Europejskiego (EOG) oraz Szwajcarii w ramach programu Settlement Scheme w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd wprowadził program Settlement Scheme, aby umożliwić tym osobom zabezpieczenie ich statusu imigracyjnego i kontynuowanie życia w UK. W ramach tego programu obywatele UE, EOG i Szwajcarii, a także ich członkowie rodziny, mogą ubiegać się o przyznanie settled status lub pre-settled status.

Settled status dotyczy osób, które mieszkały w Zjednoczonym Królestwie przed 31 grudnia 2020 roku, czyli przed zakończeniem okresu przejściowego Brexitu, przez co najmniej pięć lat. Natomiast pre-settled status otrzymują osoby przebywające w tym państwie krócej niż pięć lat. Przyznawany jest on osobom, które są wciąż w trakcie budowania wymaganego pięcioletniego okresu zamieszkania. Osoby z pre-settled status mają prawo do kontynuowania życia i pracy w Wielkiej Brytanii, ale ich status ma charakter czasowy. Natomiast, po osiągnięciu pięcioletniego okresu zamieszkania, mogą ubiegać się o przejście na settled status.

Opieka zdrowotna

Po Brexicie, brytyjski system opieki zdrowotnej, czyli National Health Service (NHS), nadal zapewnia opiekę zdrowotną dla obywateli Unii Europejskiej (UE), Obszaru Gospodarczego Europejskiego (EOG) i Szwajcarii, którzy posiadają settled status lub pre-settled status. Dlatego, jeśli chcesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej w ramach NHS należy złożyć wniosek ubiegający się o jeden z wyżej wymienionych statusów imigracyjnych. Posiadając jeden z tych statusów będziesz uprawniony/a do korzystania z opieki zdrowotnej takich samych warunkach jak obywatele brytyjscy. Oznacza to, że masz prawo do rejestracji u lekarza rodzinnego, korzystania z usług szpitalnych, opieki szpitalnej, opieki nad ciążą i porodem oraz do korzystania z innych usług świadczonych przez NHS.

Jeśli przebywasz na terenie Zjednoczonego Królestwa tymczasowo możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To samo dotyczy osób posiadających brytyjskie karty EKUZ. Zachowują one swoje uprawienia do korzystania z niezbędnego leczenia na terytorium Polski.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.