Settled Status w UK to istotny aspekt dla osób, które planują swój dłuższy pobyt na Wyspach Brytyjskich. Jego posiadanie dało obywatelom Unii Europejskiej prawo do pozostania w tym kraju na czas nieokreślony i możliwość kontynuowania życia, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapewnia dostęp do różnych usług i świadczeń oferowanych przez brytyjskie władze. Polki i Polacy, którzy posiadali settled status, gdy w życie wchodził Brexit, byli chronieni przed ryzykiem deportacji lub konieczności opuszczenia kraju. Czym dokładnie jest settled status? Jakie korzyści wynikały z jego nabycia? Zapraszamy do lektury!

Spis treści

Settled Status w UK

Settled Status w UK, czyli status osiedlenia dał możliwość dostępu obcokrajowcom do różnego rodzaju aspektów, w taki sam sposób co obywatelom brytyjskim. Brexit, który ostatecznie nastąpił 31 grudnia 2020 roku, wprowadził wiele zmian. Wśród najbardziej istotnych, należy przytoczyć koniec obowiązywania zasad swobodnego przepływu osób. Polacy, podobnie jak inni obywatele Unii Europejskiej, musieli dostosować się do nowych warunków pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii. Pojawiło się wiele obaw i pytań. Szczególnie wśród osób, które przebywały już na Wyspach Brytyjskich. Ci, którzy zamieszkiwali terytorium Zjednoczonego Królestwa przed 31 grudnia 2020 roku dłużej niż 5 lat, mieli możliwość wnioskowania o Settled Status i kontynuowania tam swojego pobytu. Jak wyglądał proces ubiegania się o status osiedlenia? Jakie warunki należało spełnić? Jeśli jesteś zainteresowany/a tym tematem to koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się więcej!

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Emigracja do Anglii po Brexicie

Pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię szeregów UE, a co za tym idzie, zmniejszenia swobody przemieszczania się to tego państwa, nadal stanowi ona jeden z popularniejszych kierunków emigracji obywateli Polski. Przede wszystkim ma ona charakter zarobkowy, ponieważ ludzie nieustannie poszukują dobrze płatnej pracy. Spora część osób decyduje się również na kontynuowanie swojej edukacji w brytyjskich szkołach wyższych. Nie da się ukryć, że Wyspy Brytyjskie mają wiele do zaoferowania, nic więc dziwnego że przyciągają ludzi z całego świata. Po Brexicie, aby legalnie przebywać i podjąć pracę zarobkową w UK, niezbędne było nabycie statusu osoby osiedlonej. Dotyczyło to osób, które zamieszkiwały terytorium Zjednoczonego Królestwa przed 31 grudnia 2020 roku, czyli przed zakończeniem okresu przejściowego Brexitu, przez co najmniej pięć lat. 

Obecnie, podróż na terytorium tego kraju na okres długoterminowy, wymaga spełnienia nowych warunków wizowych, w zależności od celu pobytu. Dostosowanie się do obecnych przepisów i zasad jest kluczowe, jeśli myślisz o wyjeździe do Anglii.

Proces uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii

Wiza do Wielkiej Brytanii uprawnia obcokrajowca do legalnego wjazdu i pobytu w tym kraju w określonym celu. W UK wprowadzono points-based immigration system, czyli punktowy system imigracyjny w ramach którego funkcjonuje kilka rodzajów wiz:

 • pracownicza (skilled worker visa)
 • studencka (student visa)
 • dla przedsiębiorców (entrepreneur visa)
 • wiza dla absolwentów (graduate visa)
 • wiza turystyczna (standard visitor visa) – pobyt do 6 miesięcy
 • wiza rodzinna (family visa)

Każdą z wyżej wymienionych wiz ma swoje specyficzne wymagania i kryteria punktowe. W celu ich uzyskania, należy złożyć odpowiedni wniosek, który będzie się różnił w zależności od jej typu i osobistych okoliczności. Do podstawowych wymagań, które muszą zostać spełnione bez względu na rodzaj wizy możemy zaliczyć m.in. odpowiednią znajomość języka angielskiego, posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia/kwalifikacji oraz zdolność do pokrycia kosztów pobytu w Anglii.

Proces uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii

Settled Status w UK – jakie korzyści przyniósł?

Settled Status w UK dał obcokrajowcom stabilność i pewność prawną. Pozwoliło im to kontynuować życie bez większych zakłóceń czy niepewności uczestnicząc w życiu społeczno-gospodarczym tego kraju. Jego posiadacze mają prawo do korzystania z różnych świadczeń socjalnych i usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja jak również pomoc socjalna. Mogą na Wyspach Brytyjskich mieszkać, pracować i studiować bez ograniczeń czasowych.

Opieka zdrowotna

Bardzo ważnym aspektem jest to, że osoby które otrzymały Settled Status mogą korzystać z brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej NHS, który oferuje szeroki zakres usług medycznych bez dodatkowych opłat. Dotyczy to zarówno opieki ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Jak wiemy, po Brexicie zmieniły się zasady dotyczące dostępu do NHS dla nowo przyjezdnych. Osoby, które obecnie przybywają do UK są zobowiązane do spełnienia określonych wymogów, takich jak płatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych usług medycznych zapewnianych przez Narodową Służbę Zdrowia. Dlatego dla wielu osób które chciały dalej pozostać na terytorium Zjednoczonego Królestwa, uzyskanie statusu osoby osiedlonej było korzystnym rozwiązaniem.

Darmowe ogłoszenia w UK

Jakie dokumenty były wymagane?

Uzyskanie Settled Status wymagało przedstawienia kilku niezbędnych dokumentów, które miały potwierdzić prawo do ubiegania się o pozostanie w Wielkiej Brytanii.

 1. Dowód tożsamości – paszport, dowód osobisty
 2. Historia pobytu – udokumentowanie historii pobytu w UK, w tym daty i miejsca zamieszkania oraz pracy
 3. Potwierdzenie posiadania odpowiednich środków finansowych – finanse powinny być wystarczające na pokrycie kosztów życia na Wyspach Brytyjskich
 4. Dowód pracy lub aktywności – dokument, który potwierdzał zatrudnienie lub uczęszczanie na studia
 5. Zaświadczenie o niekaralności – udokumentowanie braku historii kryminalnej
 6. National Insurance Number (NIN) – unikalny numer identyfikacyjny używany w systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych w Anglii

Przebieg procesu

Proces ubiegania się o Settled Status jest dostępny i przyjazny dla aplikanta. Większość procedur odbywała się online poprzez specjalnie stworzoną platformę internetową. Osoby ubiegające się o status osoby osiedlonej musiały zarejestrować się na stronie internetowej Gov.uk, która była dedykowana procesowi rejestracji. Po rejestracji użytkownik otrzymywał dostęp do formularza aplikacyjnego. Zawierał on pytania dotyczące danych osobowych, historii pobytu na terenie Wielkiej Brytanii oraz innych istotnych informacji. Podczas składania wniosku konieczne było dostarczenie odpowiednich dokumentów, o których wyżej wspomniano. Po złożeniu wniosku aplikanci otrzymywali numer referencyjny oraz potwierdzenie złożenia wniosku. Wielu aplikantom udało się uzyskać pozytywną decyzję bez większych problemów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.