Status osoby osiedlonej w UK dotyczy każdego Polaka, który w najbliższym czasie wybiera się do Anglii, mieszka w Anglii lub planuje z niej wrócić. Chcąc posiadać określone prawa w Wielkiej Brytanii po Brexicie należy ubiegać się o pre-settled lub settled status. Co to oznacza? Zapraszamy do artykułu!

Spis treści

Status osoby osiedlonej w UK

O settled lub pre-settled status powinien aplikować każdy Polak, który mieszka w Anglii oraz nie posiada brytyjskiego obywatelstwa, a chce:

Przestrzeń dla Twojej reklamy!


Jaki status otrzymam? Pre-settled czy Settled status? 

Rejestrując się w systemie otrzymamy z góry narzucony jeden z dwóch statusów:

  • settled (osoba przesiedlona na stałe)
  • pre-settled (osoba przesiedlona tymczasowo)

Pierwsze pytanie jakie przychodzi do głowy, to jaki status otrzymam? A będzie on zależeć od długości okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii w chwili składania wniosku.

Settled Status (status osoby osiedlonej na stałe)

Settled Status (status osoby osiedlonej na stałe) otrzymają osoby, które przeprowadziły się do UK  przed dniem 31 grudnia 2020 roku. Ponadto przebywały  w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat z rzędu (określany mianem ,,nieprzerwanego pobytu”). Pięć lat nieprzerwanego pobytu oznacza, że mieszkaliśmy w Anglii przynajmniej sześć miesięcy każdego roku w okresie ostatnich pięciu lat.  Wyjątek stanowi: jeden okres nieobecności z ważnego powodu nieprzekraczający 12 miesięcy. Na przykład urodzenie dziecka, poważna choroba, szkolenie zawodowe, oddelegowanie do pracy za granicą lub obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości

Jeśli otrzymamy settled status będziemy mieć prawo przebywać na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń oraz tak długo jak chcemy. Będziemy mogli także ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie po dwunastu miesiącach od otrzymania settled status. Gdy otrzymamy stały status nasze dane dane osobowe należy systematycznie uaktualniać. Na przykład w razie wymiany dokumentu tożsamości lub zmiany adresu zamieszkania. Osoby, które mają status osoby osiedlonej mogą spędzić nawet do 5 lat z rzędu poza Wielką Brytanią, nie tracąc swojego statusu.

Na przykład: Pan Wojciech złożył wniosek i w marcu 2020 otrzymał stały status (settled) może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii tak długo jak zechce, jednak w kwietniu 2020 roku zdecydował, że wyjedzie z Wysp na jakiś czas. Jeśli wróci do Anglii do marca 2025 zachowa swój stały status ososby przesiedlonej i w dalszym ciągu zachowa swoje prawa. 

Darmowe ogłoszenia w UK

Pre-settled status (tymczasowy status osoby osiedlonej)

Pre-settled status (tymczasowy status osoby osiedlonej) otrzymają osoby, które przeprowadziły się do UK  przed dniem 31 grudnia 2020 roku. Jednak w momencie składania wniosku nie przebywały w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat z rzędu (określany mianem ,,nieprzerwanego pobytu”).

Uwaga! Od daty otrzymania tymczasowego statusu osoby przesiedlonej, będziemy mogli pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres kolejnych 5 lat. Gdy będziemy chcieli pozostać dłużej, to po spełnieniu  warunku nieprzerwanego pięcioletniego pobytu na wyspach będziemy musieli ponownie złożyć wniosek. Jeśli nie będziemy chcieli starać się o stały status to po otrzymaniu statusu tymczasowego będziemy mogli przebywać poza Wielką Brytanią do dwóch lat z rzędu i zachować przyznany status. 

Na przykład: Pani Maria w marcu 2020 otrzymała tymczasowy status (pre-settled), czyli ma prawo mieszkać i pracować w Anglii do marca 2025 roku. Pani Maria w kwietniu 2020 postanawia wyjechać do Polski na dłuższy czas. Jeśli wróci do kwietnia 2022 roku to zachowa swój status. W dalszym ciągu będzie mogła pracować w UK do marca 2025 roku. 

Uwaga! Jeśli osoba otrzyma status tymczasowy i będzie chciała ubiegać się o status stały (settled status), w każdym roku nie będzie mogła przebywać poza Wielką Brytanią dłużej jak 6 miesięcy.

Na przykład: Pani Maria mieszka w Anglii 3 lata, złożyła wniosek i w marcu 2020 otrzymała pre-settled status. Pani Maria chce w przyszłości ubiegać się o status stały. Dlatego też w kolejnych dwóch latach (2021 oraz 2022), w każdym roku musi przebywać w UK przynajmniej przez pół roku. Jeśli spełni powyższe w marcu 2022 będzie kwalifikować się do złożenia wniosku o status stały. 

Jak aplikować?  EU Exit ID document.

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na złożenie wniosku o settled lub pre-settled status jest skorzystanie z aplikacji EU Exit: ID Document Check. Aby skorzystać z tej opcji należy:

  • zainstalować aplikację EU Exit ID document na smartphonie z systemem Android 6.0 lub nowszy lub na Iphonie 7 lub nowszym. 
  • posiadać biometryczny dokument potwierdzający  tożsamość, to znaczy paszport lub dowód osobisty oraz posiadać adres email i numer telefonu.

Jeśli zeskanujemy swój paszport w telefonicznej aplikacji, jej składanie możemy dokończyć na komputerze Apply to the EU Settlement Scheme. Na tej samej stronie w późniejszym momencie będzie możliwe sprawdzenie jej statusu. 

Uwaga! Nie ma obowiązku instalować aplikacji EU Exit: ID Document Check na swoim telefonie. Jeśli posiadamy zaufaną osobę, nawet niespokrewnioną, która udostępni nam swój telefon możemy potwierdzić swoją tożsamość z telefonu takiej osoby. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, możemy zarejestrować się internetowo, wgrać zdjęcie  i wysłać dokument tożsamości pocztą. Po pozytywnej weryfikacji dokument zwraca się drogą pocztową.

Sprawdzanie wniosku

Nasz wniosek będzie sprawdzony pod kątem: naszej tożsamości, okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii oraz historii kryminalnej. Na nasze szczęście cały proces jest zautomatyzowany. Oznacza to tyle, że w większości przypadków, podajemy jedynie  National Insurance Number w aplikacji. Na tej podstawie angielscy urzędnicy są w stanie sprawdzić, ile mieszkamy w Anglii. Jeśli system odszuka wystarczającą ilość danych, dostarczenie dalszych dokumentów w celu potwierdzenia pobytu nie będzie wymagane. O tym, czy dodatkowe dokumenty są wymagane zostaniemy poinformowani po złożeniu wniosku. 

Uwaga! Na pytanie: Jestem karany? Czy to oznacza, że moja aplikacja o settlement staus zostanie odrzucona nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie sprawdzać, czy osoby, które ukończyły 18 lat, nie popełniły poważnych lub wielokrotnych przestępstw i nie stanowią zagrożenia. Dlatego tak ważnym jest, aby być prawdomównym i skrupulatnie wskazać we wniosku wyroki skazujące, widniejące w rejestrze skazanych w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

Dobrym pomysłem może być zasięgnięcie niezależnej porady prawnej przed złożeniem wniosku. Szczególnie, jeśli miałeś więcej niż jeden wyrok skazujący lub wyrok pozbawienia wolności trwający co najmniej 12 miesięcy.

Settled Status dla dziecka oraz rodziny

Jeśli jesteśmy rodzicami lub opiekunami prawnymi, a nasze dziecko nie ukończyło 21 lat, możemy w jego imieniu złożyć wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Dziecko może także złożyć wniosek samodzielnie.

Po złożeniu swojego wniosku, uzyskamy numer, który będzie można użyć we wniosku dziecka i „połączyć” go ze swoim wnioskiem. Będzie można to uczynić w dowolnym czasie po złożeniu swojego wniosku. Nawet gdy nie otrzymamy jeszcze decyzji o przyznanym nam statusie. Podczas składania wniosku dla dziecka konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego pokrewieństwo z dzieckiem.

Uwaga! Jeżeli nasz osobisty wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dziecko uzyska taki sam status jak rodzic. Oznacza to, że jeśli jednemu z rodziców został przyznany settled status (stały status osoby przesiedlonej) to jego dziecko, które nie ukończyło 21 lat także otrzyma settled status nawet jeśli mieszka w Wielkiej Brytanii krócej jak 5 lat. 

Przykład

Na przykład: Pan Wojciech jest w Anglii od 5 lat, jego żona i 4 letnie dziecko dołączyli do niego dwa lata temu. Aby pozostać w Anglii po 31 grudnia 2020 i zachować swoje dotychczasowe prawa Pan Wojciech i jego żona zarejestrowali w systemie przesiedleńczym swoje indywidualne wnioski. Pan Wojciech jest w Anglii już pięć lat. Dlatego otrzymał settled status, jego żona jest w Anglii od dwóch lat dlatego otrzymała pre-settled status. 
Obowiązkowym jest także złożenie wniosku dla dziecka. Pan Wojciech połączył wniosek swojego dziecka ze swoim. Dzięki temu, że sam otrzymał settled status, jego dziecko także automatycznie otrzymało ten sam status, pomimo, że w Anglii przebywa dopiero od dwóch lat.

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii

Angielski ustawodawca chroni także dzieci, które dopiero co urodzą się w Wielkiej Brytanii, a mianowicie:

  • Jeśli jesteś w ciąży lub twoja partnerka jest w ciąży oraz przynajmniej jedno z was ma przyznany settled status, a dziecko urodzi się w Anglii podczas waszego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii to nabędzie ono automatycznie obywatelstwo brytyjskie. Będzie trzeba jedynie ten fakt odpowiednio zgłosić. 
  • Jeśli jesteś w ciąży lub twoja partnerka jest w ciąży i żadne z was nie ma przyznanego settled status, jedynie pre-setled status (status tymczasowy) to pomimo, że dziecko urodzi się w Anglii podczas waszego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii nie otrzyma obywatelstwa brytyjskiego. Jeśli rodzic ma nadany tymczasowy status, jego  dzieci urodzone podczas jego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii automatycznie nabędą jedynie prawo do statusu tymczasowego, o który także trzeba wnioskować. Dzieci nabywają obywatelstwo brytyjskie, jeśli są do tego uprawnione poprzez swojego rodzica.

Uwaga! Jeśli chodzi o sprowadzenie członków rodziny do Wielkiej Brytanii, to na ten moment bliscy członkowie rodziny mogą dołączyć do osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. W przypadku braku możliwości sprowadzenia członka rodziny w tym terminie, osoby te będą mogły nadal przyjechać do Wielkiej Brytanii w inny sposób, na przykład na wizie rodzinnej.

Co po złożeniu wniosku?

Po kompletnym złożeniu wniosku, otrzymamy maila potwierdzającego zarejestrowanie naszej aplikacji. Od tej pory, nasz wniosek będzie weryfikowany. Jeśli dodatkowe dokumenty będą potrzebne, zostaniemy o tym poinformowani w osobnym mailu, w przeciwnym razie powinniśmy już tylko czekać na decyzję. Od tej pory żadne wiadomości nie będą dla nas tak istotne, jak ta o naszym być lub nie być w Anglii.

Settled status aplikacja wysłana

Uwaga! Przetwarzanie kompletnych wniosków, zajmuje zwykle od około 5 dni roboczych, do nawet miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zostaniemy poproszeni o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dane lub dokumenty okres oczekiwania na decyzję może się znacznie wydłużyć. Dlatego, warto uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kontakt mailowy. 

Jeśli jednak, jesteśmy zaniepokojeni i potrzebujemy przedyskutować nasz wniosek, możemy skontaktować się z  infolinią do spraw składania wniosków o settled status. Swoje zapytanie, możemy wysłać także internetowo. Odpowiedź uzyskamy w ciągu 5 dni roboczych EU settled status enquiries.

Rozpatrzenie wniosku o status osoby osiedlonej w UK

W momencie, kiedy nasz wniosek zostanie rozpatrzony, otrzymamy drogą e-mailową list potwierdzający wydaną decyzję w sprawie naszego statusu. Mailowy list jest wyłącznie do naszej wiadomości i nie stanowi potwierdzenia naszego statusu. Potwierdzenia statusu nie będą wydawane w formie papierowej, jedynie będą dostępne w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na view prove immigration status.

Settled status list potwierdzający

Logowanie do profilu

Po zalogowaniu, na swoim profilu będziemy mogli:

  • zobaczyć swój status settled lub pre-settled 
  • uzyskać kod, aby udowodnić swój status innym osobom, na przykład pracodawcom
  • zaktualizować swoje dane osobowe, na przykład numer paszportu lub adres e-mail
Potwierdzenie statusu osoby osiedlonej w UK

Tak oto dotarłeś do końca naszego artykułu. Mamy nadzieje, że znalazłeś odpowiedzi na większość pytań związanych z settled status w Anglii.  

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.