Podwójne opodatkowanie w UK to oczywista szkoda dla naszych finansów. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób stara się go uniknąć. Jak to zrobić? Generalnie chodzi o społeczność, które otrzymuje dochody tak w Polsce, jak i Anglii. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być dla tej grupy tzw. Double Taxation, czyli podwójne opodatkowanie. W poniższym artykule prezentujemy najważniejsze informacje, które pomogą nam w ominięciu tego niepożądanego działania. A przede wszystkim tłumaczymy, czym faktycznie jest podwójne opodatkowanie oraz ulga abolicyjna. Zapraszamy serdecznie do lektury!

Spis treści

Podwójne opodatkowanie w UK – co to takiego?

Podwójne opodatkowanie w UK to temat z pewnością warty uwagi dla niektórych z nas. Mowa tu o osobach, które pracowały zarówno na terenie Polski, jak i Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość z nich, od niedawna zadaje sobie pewne pytanie. Mianowicie, czy zmiany od początku 2021 roku w temacie opodatkowania dochodów otrzymanych za granicą, dotkną także ich? Aby się tego dowiedzieć, obowiązkowo należy poznać warunki, na jakich przyznaje się status rezydentury podatkowej. Dylemat dotyczący opodatkowania ściśle wiąże się z ważną decyzją. A konkretnie tą, które z państw zatwierdzi nas prawomocnie jako swojego rezydenta podatkowego.

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Rezydentura podatkowa w UK – na czym to polega?

Przebywając na terenie Wielkiej Brytanii, kwestię rezydentury podatkowej w rozpatruje się na dwa sposoby. Tak więc, zgodnie z brytyjskimi przepisami przyjęto następujące ustalenia:

 1. Jako rezydent podatkowy w UK, musimy obligatoryjnie uiścić podatek dochodowy w UK. Nie ma tutaj znaczenia kraj, w którym uzyskaliśmy nasz dochód. Taka sytuacja stwarza jednak spore ryzyko. Dlaczego? Otrzymując dochody w Polsce oraz Wielkiej Brytanii może na nas spaść podwójne opodatkowanie z dwóch różnych państw.
 2. Mając status rezydenta podatkowego innego państwa, jesteśmy zobligowani do uregulowania podatku dochodowego w UK. Jednakże wyłącznie od naszych dochodów, których dorobiliśmy się na Wyspach Brytyjskich. Także dochody osiągnięte przez nas w innym kraju, Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii nie opodatkuje.

Ważne! Potwierdzając adres zamieszkania w UK na potrzeby podatkowe, bardzo istotne jest, aby dokładnie określić konkretny obszar UK. Czyli dokładne miejsce, gdzie jesteśmy rezydentami podatkowymi. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że Wielka Brytania to nie tylko Anglia, ale także Walia, Irlandia Północna oraz Szkocja. A tamtejszych rezydentów mogą obowiązywać już jednak inne stawki podatkowe.

Rezydent podatkowy w UK – kto to?

Jak sprawdzić, czy jest się rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii? Do celów ustalenia kwestii rezydentury podatkowej w UK, wykorzystuje się unikatowy test składający się z trzech części. Konkretnie mowa tu o tzw. Statutory Residence Test (SRT). Uwzględnia się tutaj dwa czynniki:

 1. ilość czasu spędzona przez podatnika w UK;
 2. związki danego podatnika z Wielką Brytanią.
Darmowe ogłoszenia w UK

Statutory Residence Test – co to jest?

Statutory Residence Test jest 3-częściowym testem, który służy do rozpoznawania rezydentury podatkowej w Anglii. Czym się charakteryzują poszczególne części testu SRT? Poniżej opisujemy dokładnie każdą z nich.

Automatic overseas tests

Jeżeli spełnimy przynajmniej jeden z poniższych warunków przyjętych w tym teście. To powoduje to, że na pewno nie otrzymamy statusu rezydenta podatkowego UK. W takim wypadku nie musimy dalej wypełniać tego testu.

 • na przestrzeni ostatnich trzech lat, w co najmniej jednym roku podatkowym posiadaliśmy status rezydenta podatkowego UK. Przy czym, w bieżącym roku przebywaliśmy na Wyspach mniej niż 16 dni;
 • w przeciągu minionych trzech lat nie byliśmy rezydentem podatkowym UK, a aktualnym roku podatkowym spędziliśmy tam mniej niż 46 dni;
 • jest możliwość, że uzna się nas za “pracownika zagranicznego”. Dlatego, że wykonujemy pracę za granicą własnego kraju przez minimalnie 35 godzin w ciągu tygodnia, w skali całego roku. Jednakże przez cały rok, przebywamy w UK przez czas mniej niż 91 dni. A dodatkowo pracujemy tu przez okres mniej niż 31 dni.

Automatic residence tests 

Po wypełnieniu tej części testu, czyli: Automatic residence tests, uzyskamy status rezydenta podatkowego UK, jeżeli spełnimy przynajmniej jeden z tych warunków:

 • mieszkamy na obszarze UK przez minimum 183 dni w danym roku podatkowym;
 • jesteśmy właścicielami domu, który znajduje się w Wielkiej Brytanii;
 • wykonujemy pracę w UK przez 365 dni w ciągu całego roku.

Sufficient ties test 

Ostatnią część testu dedykuje się osobom, które podczas wypełniania poprzednich dwóch części testu, nie uzyskały konkretnej odpowiedzi. Zwykle są to jednostki, które spędzają w UK od 46 do 182 dni w całym roku. Tak więc jeżeli w skali roku, znajdujesz się się fizycznie w Wielkiej Brytanii przez czas:

 • mniej niż 16 dni – skutkuje odmową przyznania statusu rezydenta podatkowego UK.
 • 46-90 dni – żeby uzyskać status rezydenta podatkowego UK, musimy spełnić przynajmniej 4 warunki zaprezentowane niżej.
 • 91-120 dni – aby być przyjętym jako rezydent podatkowy UK, należy wypełnić co najmniej 3 warunki przedstawione poniżej.
 • 121-182 dni – w celu uzyskania statusu rezydenta podatkowego UK, musimy spełnić minimum 2 poniższe warunki.
 • 183 dni lub powyżej – mamy automatycznie przyznany status rezydenta podatkowego UK.

Warunki, o których mowa powyżej, wymienione zostały poniżej:

 • przebywanie w związku z partnerem, który posiada status rezydenta UK. Inną opcją jest posiadanie dzieci do 18-ego roku życia, które mieszkają w Wielkiej Brytanii. A z którymi przebywamy przynajmniej przez 61 dni w danym roku;
 • dysponowanie mieszkaniem w UK, w którym możemy mieszkać przez minimum 91 dni w roku. A w którym to spędzamy choć jeden dzień w przeciągu całego roku;
 • bycie zatrudnionym w pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie przebywamy nie mniej niż 40 dni w skali roku;
 • fizyczne bytowanie w UK minimalnie przez 90 dni w przeciągu ostatnich dwóch lat;
 • znajdowanie się w Wielkiej Brytanii przez większość dni swojego życia, aniżeli w jakimkolwiek innym kraju (z wyłączeniem Ojczyzny).

Podwójne opodatkowanie w UK – jak uniknąć?

Jeżeli po przejściu testu, dostaliśmy się do grona rezydentów podatkowych UK, to wydaje się, że wszystko już wiadomo. Jednak według reguł, które omówiliśmy na początku tekstu, podatek od wszystkich dochodów płacimy w UK. I to bez znaczenia na to, gdzie je uzyskaliśmy. Tak więc, czy osiągając w Polsce pewne dochody, np. w formie emerytury, to czy mamy obowiązek odprowadzenia od tego podatku? Zarówno w Polsce, jak i w Anglii? Na szczęście nie ma takiego wymogu, ponieważ brytyjskie prawo podatkowe uwzględniło dla takich sytuacji ulgi podatkowe. Czyli tzw. Double Tax Relief (DTR), przyjmujące trzy formy.

Double Tax Relief

 1. Ulga jednostronna – umożliwia zmniejszenie podatku, który naliczył brytyjski HMRC, o wartość podatku odprowadzonego w Polsce. Aczkolwiek, jeżeli podatek ten będzie większy, aniżeli ten w Wielkiej Brytanii, to wówczas będziemy jednak nieco stratni. Dlaczego? Brytyjski fiskus odliczy nam bowiem kwotę, którą zapłacilibyśmy w UK.
 2. Dedukcja od zarobków – w sytuacji wyniknięcia konkretnych okoliczności, podatek odprowadzony przez nas w Polsce, odlicza się od podstawy opodatkowania. Podstawy, która brana jest pod uwagę przy rozliczeniu podatkowym w UK.
 3. Umowy międzypaństwowe – członkowie UE mają podpisane umowy odnośnie zasad opodatkowania dochodów, jakie otrzymują z obu państw. Stosowna umowa została także parafowana między Polską, a Wielką Brytanią. Przyjęto w niej tzw. metodę wyłączenia z progresją. Na czym polega? Chodzi o wyłączenie dochodu osiągniętego w UK, z podstawy opodatkowania w Polsce. Ważne jest jednak to, iż przy obliczaniu stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce bierze się całościową wartość dochodów. Czyli dochód każdego podatnika otrzymany w Polsce, jak i w UK.

Podwójne opodatkowanie w UK a polskie przepisy prawne

Polski parlament zdecydował się przegłosować ustawę dotyczącą podwójnego opodatkowania większością jedynie kilku głosów. Wraz z początkiem Nowego 2021 Roku likwidacji ulegnie ulga abolicyjna. Umożliwiała ona uniknięcie dopłaty podatku dochodowego od pieniędzy, jakie zarobiliśmy za granicą. Ulga abolicyjna funkcjonuje w Polsce już od 2008 r. Dzięki niej, znaczna większość emigrantów uiszczała podatek w państwie, do którego przybyli. A wówczas w Polsce nie musieli się już dodatkowo rozliczać.

Jednakże od niedawna nastąpiły zmiany. Od 1 stycznia 2021 roku uruchomiono nową konwencję podpisaną między Polską, a Wielką Brytanią. Jest to konwencja MLI. Według której osoby świadczące pracę za granicą, dla których Polska nadal jest krajem rezydencji podatkowej będą zobligowane do przedłożenia PIT-u. We właściwym dla nas Urzędzie Skarbowym w Polsce. Termin składania rocznego zeznania zwykle upływa 30 kwietnia. Do tego czasu należy rozliczyć się z fiskusem odnośnie dochodu, jaki osiągnęliśmy od stycznia do grudnia zeszłego roku. Kwestię tego, gdzie będziemy podlegać opodatkowaniu, reguluje głównie rezydencja podatkowa. Według przepisów ustawy, posiadamy status rezydenta podatkowego w obecnym miejscu zamieszkania. Czyli tam, gdzie znajduje się centrum naszej kariery zawodowej, lecz w praktyce niestety nie zawsze jest to takie proste.

Polski rezydent podatkowy – kto to?

Kto może być rezydentem podatkowym w Polsce? Musimy bowiem pamiętać, że kwestia polskiej rezydencji podatkowej nie jest tożsama z posiadaniem obywatelstwa polskiego. Tak więc, aby dysponować statusem polskiego rezydenta podatkowego, należy spełnić określone warunki. Przykładowo są nimi: posiadanie dzieci na terenie naszego kraju, bądź też małżonka. Natomiast jeżeli nie posiadamy w Polsce własnej rodziny to rozpatruje się to inaczej. Na rezydencję podatkową wpływ ma wtedy kraj, w którym osiągamy większe przychody oraz ilość spędzanego tam czasu.

Warto wiedzieć, iż obecnie Urzędy Skarbowe posiadają zaawansowane instrumenty, które pomagają w dokładnym ustaleniu miejscu naszego pobytu. Tak więc, jeśli dana osoba emigruje w celach zarobkowych poza granice Polski. A następnie powraca do kraju, to jako polski rezydent podatkowy, polski fiskus opodatkowuje ją od pełnej kwoty jej dochodów. Jednakże nieprzewidzianym efektem tych niedawnych zmian, mogą być masowe decyzje naszych rodaków o stałym zamieszkaniu na obczyźnie. Jak również utwierdzeniu się w przekonaniu, że teraz będzie się lepiej opłacać praca bez podpisywania umowy, czyli na czarno.

Podwójne opodatkowanie w UK – zakończenie

Jak widać na przykładzie powyższego artykułu, na pewno warto posiadać wiedzę w temacie opodatkowania, jeżeli osiągamy dochody w dwóch państwach. Czasami to na prawdę małe detale decydują o fakcie nie przyznania nam statusu rezydenta podatkowego UK. Z drugiej strony, jako pełnoprawni rezydenci podatkowi UK powinniśmy zdawać sobie sprawę z ulg podatkowych, jakie możemy otrzymać. Dzięki nim ominie nas double taxation, czyli właśnie podwójne opodatkowanie. Chcąc uzyskać więcej informacji odnośnie opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, najlepiej jest skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową w Polsce.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.