Opłaty za studia w Anglii są wysokie i należy wziąć je pod uwagę planując swoją edukację na brytyjskim uniwersytecie. Każda uczelnia wyższa w Anglii jest płatna. Bez względu na to czy jest prywatna, czy państwowa. Edukacja kosztuje zarówno Brytyjczyków, jak i obcokrajowców którzy chcą studiować w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie uniwersytety są otwarte na studentów z zagranicy i aplikować może każdy, natomiast istnieją pewne kryteria, które muszą zostać spełnione. Co trzeba wiedzieć aplikując na studia do UK i na jakie koszty należy się nastawić?

Spis treści

Opłaty za studia w Anglii są różne dla Brytyjczyków i obcokrajowców

Opłaty za studia w Anglii dzielą się na dwie kategorie, są to tak zwane Home Fee i Overseas Fee. Home Fee zapłacą studenci, którzy są obywatelami Wielkiej Brytanii, Irlandii lub ci, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem, że posiadają status osoby osiedlonej (settled status). Pozostali obywatele Unii Europejskiej, którzy nie spełniają powyższego kryterium od sierpnia 2021 roku zobowiązani są opłacać międzynarodowe czesne. Jaka jest różnica? W październiku zeszłego roku rząd Wielkiej Brytanii postanowił, że maksymalny limit czesnego dla brytyjskich studentów studiów licencjackich na rok akademicki 2022-23 wyniesie 9 250 GPB, przy pełnym wymiarze godzin. Zazwyczaj właśnie taką opłatę za studia nakładają brytyjskie uczelnie, niezależnie od kierunku. Dla studentów międzynarodowych w niektórych przypadkach czesne mogą być 2, 3, a nawet 4 razy wyższe, czyli mogą sięgać nawet 30 000 – 40 000 GBP rocznie. W zależności od uczelni, kierunku i stopnia studiów. Opłaty na uczelniach prywatnych mogą przekraczać te kwoty. Dokładne informacje o wysokości czesnych dostępne są na stronie każdego uniwersytetu. Jak zatem opłacić studia w Anglii?

Darmowe ogłoszenia w UK

Kredyt studencki

Popularne wśród Brytyjczyków są kredyty na czesne, czyli Tuition Fee Loan. Umożliwiają one rozpoczęcie studiów wyższych tym, których na to nie stać. Taka pożyczka pokrywa pełen koszt studiów i wpływa bezpośrednio na konto uczelni. Równocześnie można ubiegać się o kredyt na utrzymanie (Maintenance Loan), w tym wypadku kredytobiorca otrzymuje pieniądze na początku każdego semestru. Ile dokładnie, to zależy od dochodu gospodarstwa domowego, miejsca nauki, miejsca zamieszkania i od tego na jak długo zaciąga się taką pożyczkę. Zarówno Tuition Loan Fee jak Maintenance Loan spłaca się dopiero po roku od ukończenia studiów i tylko wtedy kiedy osiągnie się pewien, odpowiednio wysoki poziom dochodów. O udzielenie takiego kredytu można aplikować niestety, tylko wtedy kiedy posiada się obywatelstwo brytyjskie bądź status osoby osiedlonej.

Praca w trakcie studiów

Dla obcokrajowców jakimś rozwiązaniem może być podjęcie się pracy w trakcie studiów w Anglii, która częściowo pozwoliłaby pokryć opłaty. Charakter nauczania na brytyjskich uniwersytetach, różni się od polskiego. To co odznacza się wyraźnie to niesamowicie mała liczba zajęć. Student w Wielkiej Brytanii spędza około 15 godzin na uczelni w tygodniu. Duży nacisk, przede wszystkim kładziony jest na samodzielną naukę. Dzięki czemu studenci mają dużo wolnego czasu, który częściowo mogą przeznaczyć na pracę. Na wizie studenckiej, oprócz pobierania nauki możliwe jest, także podjęcie się pracy. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które należy mieć na uwadze. W trakcie trwania semestru liczba przepracowanych godzin nie powinna przekraczać dwudziestu, w okresie wakacyjnym natomiast można się zatrudnić w pełnym wymiarze godzin. Osobom posiadającym wizę studencką nie wolno zawierać umów o pracę na czas nieokreślony. Nie mogą pracować jako samozatrudnieni, ani zakładać własnej działalności gospodarczej.

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Wysokie opłaty za studia w Anglii nie wszystkich zniechęcają

Wysokie opłaty za studia w Anglii nie każdego odstraszają. W roku akademickim 2020/21 w Wielkiej Brytanii studiowało 605130 osób z zagranicy. Spośród nich 152 905 pochodziło z Unii Europejskiej (25%), a 452 225 spoza UE (75%). Stanowili oni 22% z całkowitej liczby 2 751 605 studentów pobierających naukę na brytyjskich uczelniach wyższych. Zainteresowanie studiowaniem w Anglii jest duże, ponieważ uniwersytety brytyjskie należą do jednych z najlepszych na świecie. Do wyboru jest ponad 50 000 kierunków studiów. Dla wielu kandydatów atrakcyjne jest to, że szkolnictwo wyższe w UK nastawione jest na praktyczne przekazywanie wiedzy, zamiast na teorię. W przypadku międzynarodowych studentów proces składania wniosków na studia licencjackie jest taki sam jak w przypadku studentów z Wielkiej Brytanii. Mimo to, formalności do uzupełnienia jest całkiem sporo. Dlatego lepiej odpowiednio wcześniej zorientować się jakie dokumenty będą potrzebne w procesie aplikacji oraz w jakich terminach należy je składać. W Anglii to normalne, że podania składa się o wiele wcześniej niż na przykład pisze się samą maturę. Pierwsze terminy składania podań rozpoczynają się nawet na początku roku kalendarzowego.

Na studia w UK wystarczy Polska matura

Aplikacja na studia w Anglii

Kiedy zdecydujemy na którym kierunku i na jakiej uczelni chcemy studiować należy złożyć wniosek o przyjęcie z odpowiednimi załącznikami. Dokumenty na właściwie każdy uniwersytet w Anglii można przesłać drogą internetową przez scentralizowany system UCAS (University and Colleges Application System), na którym należy się zarejestrować. Następnym krokiem jest uzupełnienie aplikacji o swoje dane osobowe oraz o odpowiednie dokumenty. Większość uczelni będzie chciała poznać historię edukacji kandydata, poczynając od szkoły średniej, do czego potrzebny będzie wykaz ocen. Aplikując na studia w Anglii wystarczy polska matura, której wyników nie trzeba znać w momencie składania wniosku. Konieczna natomiast będzie informacja do jakich przedmiotów podeszło się w trakcie egzaminów i na jakim poziomie. Jeśli ktoś wcześniej podjął studia i ich nie ukończył, uczelnie również mogą wymagać takich informacji, podobnie jeśli chodzi o historię zatrudnienia. Do większości uczelni potrzebny będzie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego. Oprócz tego jedna lub dwie rekomendacje od nauczyciela i Personal Statement, czyli coś w rodzaju listu motywacyjnego, w którym każdy z kandydatów ma szansę aby krótko, własnymi słowami uzasadnić swój wybór uczelni.

Wiza studencka do UK

Przyszły student brytyjskiego uniwersytetu, spoza granic UK zobowiązany jest do wyrobienia wizy studenckiej. Bez niej nie będzie mógł podjąć się nauki. Nawet po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na swoją aplikację. Składanie wniosków o wizę jest możliwe poprzez stronę GOV.UK. Jej koszt wynosi 348 GPB. Aplikując o wizę studencką do Wielkiej Brytanii, należy przedstawić brytyjskiemu rządowi: paszport i dokument potwierdzający przyjęcie do jednego z brytyjskich uniwersytetów. Niezbędny będzie również odpowiedni wynik z egzaminu językowego. Potwierdzi on wymagany poziom przyszłego studenta z zakresu czytania, słuchania, pisania i mówienia w języku angielskim. Większość studentów zagranicznych będzie musiała dodatkowo udowodnić, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby dokonać odpowiedniej opłaty za studia w Anglii.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.