Umowa o pracę w UK jest podsumowaniem uzgodnionych szczegółów zatrudnienia pomiędzy Tobą a Twoim pracodawcą. Każda ze stron powinna dokładnie znać swoje prawa i obowiązki, a także skrupulatnie ich przestrzegać. Bez pisemnej umowy pracodawcy mogą być narażeni na pewne zobowiązania, a pracownicy mogą nie czuć się komfortowo w swojej roli. W rzeczywistości przepisy dotyczące zatrudnienia często wymagają, aby zakład pracy zawarł umowę o pracę na określone stanowiska pracy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działają umowy o pracę w Anglii, zanim podpiszesz prawnie wiążący dokument. Dowiedz się więcej o tym, na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę w Wielkiej Brytanii.

Spis treści

Co to jest umowa o pracę (Employment Contract) w UK? 

Umowa o pracę to wszelkie prawa, obowiązki oraz warunki zatrudnienia, które składają się na stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem. Obejmuje szereg warunków, które niezależnie od tego, czy zostały spisane, czy nie, są prawnie wiążące. Na przykład obowiązek pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia swoim pracownikom.

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Jakie są rodzaje umów o pracę w Anglii? 

W zależności od statusu zatrudnienia danej osoby obowiązują różne rodzaje umów. Dlatego ważne jest, aby przed podpisaniem umowy o pracę poprawnie określić formę zatrudnienia. Istnieją trzy główne rodzaje umów o pracę: 

  • umowy o pracę na czas nieokreślony (permanent employment contracts); 
  • umowy na czas określony (fixed-term contracts);
  • umowy o pracę dorywczą (casual employment contracts).

Umowy o pracę na czas nieokreślony w Anglii (permanent employment contracts)

Umowy o pracę na czas nieokreślony dotyczą pracowników, którzy pracują w normalnych godzinach pracy i otrzymują ustalone wynagrodzenie. Dlatego obowiązują do momentu ich rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika. Są zawierane zarówno na pełny etat (full-time) lub w niepełnym wymiarze godzin (part-time). Pracownicy zatrudnieni na tych umowach mają pełen zakres ustawowych praw pracowniczych.

Umowy o pracę w UK na czas określony (fixed-term contracts) 

Umowy na czas określony obowiązuje jedynie do daty ich zakończenia, na przykład sześć miesięcy lub rok. Czas trwania umowy można przedłużyć za zgodą obu stron. Pracownicy posiadający tę formę zatrudnienia mają takie same prawa jak pracownicy zatrudnieni na stałe (permanent employment contracts). Mogą otrzymywać co najmniej:

Umowy o pracę dorywczą (casual employment contracts)

Znane również jako zero hour contracts oznaczają tyle, że pracujesz tylko wtedy, gdy wymaga tego pracodawca. Nie ma on obowiązku zapewnienia Ci określonej liczby godzin pracy. Możesz jednak skorzystać z prawa do corocznego urlopu, tak samo, jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Twój pracodawca musi wypłacić Ci co najmniej krajową płacę minimalną za pracę. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę dorywczą, to możesz również szukać pracy gdzie indziej. 

Darmowe ogłoszenia w UK

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę w UK? 

Po długim i wyczerpującym procesie rekrutacyjnym przeczytanie umowy o pracę jest koniecznością. Nawet jeśli myślisz, że osiągnąłeś już porozumienie z pracodawcą w kluczowych punktach. Warto sprawdzić, czy omówione kwestie zostały ujęte w umowie, a wynagrodzenie zgadza się z ustaleniami. Na tym etapie można je łatwo poprawić. W najlepszym przypadku Twoja umowa nigdy nie będzie musiała być ponownie konsultowana. Przygotowaliśmy listę najważniejszych rzeczy, które musisz sprawdzić, zanim podpiszesz umowę o pracę w UK:

Stanowisko pracy oraz obowiązki 

Zadbaj o to, aby stanowisko jak najlepiej odzwierciedlało Twoją pracę, którą będziesz wykonywać. Jest to bardzo ważne, ponieważ będzie znajdować się w CV do końca Twojej kariery. Otrzymanie niewłaściwego stanowiska może mieć swoje dalsze konsekwencje. Dlatego przedyskutuj ten punkt z pracodawcą, jeśli tytuł wymaga poprawy. Stanowisko oraz związane z nim obowiązki w umowie o pracę powinny odpowiadać opisowi w oryginalnej ofercie pracy. W przypadku rozbieżności omów je ze swoim przełożonym przed podpisaniem umowy. Możliwe, że był to tylko błąd pisarski. Jeśli jednak podejrzewasz, że Twój pracodawca ma wobec Ciebie inne oczekiwania, zgłoś swoje obawy lub odejdź, zanim zostaniesz związany pisemną umową.

Musisz pamiętać, że faktycznie podpisujesz prawnie wiążącą umowę, dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie ją przejrzeć przed podpisaniem!

Na przykład: Pracownik przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko supervisor, ale w umowie o pracę widnieje manager. Chociaż jest to niewielka zmiana w sformułowaniu, to może wpłynąć na zakres Twoich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w umowie o pracę w Anglii 

W tej części umowy o pracę jest zawarte podsumowanie kluczowych warunków zatrudnienia, takich jak wynagrodzenie oraz data rozpoczęcia pracy. Sprawdź, czy zgadza się z tym, które uzgodniłeś podczas rozmowy rekrutacyjnej. Powinieneś także wiedzieć, jak i kiedy otrzymasz swoją pierwszą wypłatę. Umowa powinna zawierać również wszelkie dodatkowe gratyfikacje z tytułu wykonywanej pracy takie jak premie, nagrody czy inne korzyści. 

Istnieją dwa rodzaje premii – gwarantowane i uznaniowe. Premia uznaniowa to taka, w przypadku której informacje o premii nie są ujawniane z góry w umowie. Jej wypłata zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. W przypadku premii gwarantowanej to jej otrzymanie wiąże się z wypełnieniem przez pracownika określonych warunków zawartych w umowie. 

Warto zapoznać się z tym tą częścią dokumentu i omówić wszelkie wątpliwości ze swoim pracodawcą przed podpisaniem formalnej umowy o pracę. Zrozumienie zasad wypłaty świadczeń ma wpływ na wysokość wynagrodzenie. Umowa o pracę w UK powinna zawierać te kluczowe szczegóły

Okres zatrudnienia (daty rozpoczęcia i zakończenia) 

Data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia powinna być zawarta w umowie. Chyba że umowa została zawarta na czas nieokreślony, wtedy sytuacja jest oczywista. Warto również poszukać zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia umowy, który Ty oraz Twój pracodawca będziecie musieli podać, w przypadku gdy wasze drogi będą musiały się rozejść.

Określanie godzin pracy w umowie o pracę 

Umowa o pracę zazwyczaj określa godziny pracy oraz okres urlopu. Na przykład dokument powinien określać, czy praca jest na czas nieokreślony, tymczasowa, czy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Może również określać godziny, w których pracownik musi być w pracy, na przykład od 9:00 do 17:00. Wynagrodzenie za nadgodziny często różni się w zależności od firmy i branży. Niektórzy pracodawcy płacą swoim pracownikom stawkę w wysokości półtorej godziny za każdą dodatkową przepracowaną godzinę poza standardowym wymiarem pracy. W takim przypadkach ważne jest, aby pisemnie uzgodnić warunki i czas pracy.

Urlop i zwolnienie lekarskie 

Punkty, na które należy zwrócić uwagę to:

  • ile dni urlopu Ci przysługuje;
  • jak są naliczane dni urlopu wypoczynkowego;
  • jakie są zasady udzielania urlopów;
  • czy nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia zatrudnienia;
  • kiedy spodziewasz się, że wykorzystasz urlop na „długie wakacje”; 
  • czy możesz przenieść dowolne dni na następny rok, jeśli tak to ile.

Chociaż jest to zwykle regulowane przez lokalne prawo pracy, Twój pracodawca może zaoferować dodatkowe dni urlopu lub mieć pewne wymagania dotyczące wykorzystania dni ustawowo wolnych od pracy.

Podpisanie umowy o pracę 

Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą przygotowującym umowę o pracę, czy też pracownikiem, podpisanie umowy o pracę daje nowe możliwości. Dlatego poświęć trochę czasu na dokładne przejrzenie umowy, tak aby dokładnie odzwierciedlała prawa i obowiązki wszystkich zaangażowanych stron. W końcu pisemna umowa chroni zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.