Wiele osób uważa, że wypowiedzenie z pracy w Anglii dotyczy tylko zwolnienia z pracy. Jednakże zakończenie stosunku pracy może mieć różne powody. Według brytyjskiego prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę może się odbyć na kilka sposobów. Proces ten może wprowadzić w życie zarówno pracodawca, jak i pracownik. W poniższym artykule dowiesz się, jaki jest okres wypowiedzenia z pracy w Anglii. A także przeczytasz o rodzajach wypowiedzenia umowy o świadczenie pracy. Będziesz wiedział, kiedy rozwiązanie stosunku pracy jest nielegalne? Ponadto poznasz swoje prawa pracownicze, jakie Ci przysługują na etapie wypowiedzenia w Wielkiej Brytanii. Zapraszam serdecznie do dzisiejszej lektury!

Spis treści

Wypowiedzenie z pracy w Anglii – rodzaje

Tak, jak wcześniej wspominaliśmy, istnieje wiele sposobów i powodów, aby pracodawca i pracownik rozwiązali wiążącą ich umowę o pracę. Każda forma ma swoje własne prawa. Generalnie wszystkie te rodzaje wypowiedzeń możemy podzielić na dwie kategorie:

 • dobrowolne;
 • niedobrowolne.

Odnosi się to także do sytuacji, gdzie pracownik osobiście podjął decyzję o zakończeniu pracy w danym miejscu. Jak również do sytuacji, kiedy to pracodawca rozwiązuje umowę ze swoim pracownikiem. Poniżej przedstawiamy możliwe rodzaje wypowiedzeń z pracy w UK.

Darmowe ogłoszenia w UK

Rezygnacja z pracy

Rezygnacja to najczęściej spotykana forma wypowiedzenia umowy o pracę w Anglii. Najprościej rzecz ujmując, do rezygnacji dochodzi, gdy pracownik dobrowolnie podejmuje decyzję o odejściu z pracy. Pracownicy odchodzą także z dotychczasowej pracy, aby podjąć zatrudnienie u nowego pracodawcy. Jak również, żeby tymczasowo zaprzestać wykonywania pracy gdziekolwiek.

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy bezpośrednio wiąże się z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy z pracownikiem. Może być ono spowodowane np. niewłaściwym zachowaniem pracownika w miejscu pracy. Każdy pracodawca powinien przestrzegać listy zawierającej przyczyny zakończenia stosunku pracy. Mianowicie w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń o bezprawne zwolnienie, wysokich kar pieniężnych oraz toczenia żmudnych procesów w sądzie.

Redukcja etatów

Redukcja etatów jest rodzajem zwolnienia z pracy bez podania konkretnej przyczyny. Ma miejsce, kiedy zachodzi biznesowa konieczność redukcji zatrudnienia obecnych pracowników. W tym przypadku pracodawca może wydać rozporządzenie o zwolnieniach i uzgodnić z pracownikami ich dobrowolne odejście. Jeśli obie strony nie mogą dojść do porozumienia, pracodawca może dokonać selekcji pracowników i zdecydować, z kim zakończą współpracę. Ten rodzaj zwalniania pracowników jest często dwuznaczny, zaś w wyniku błędnej decyzji możemy ponieść spore konsekwencje.

Emerytura a stosunek pracy

Z chwilą wprowadzenia zmian w brytyjskim prawie pracy, wiele się zmieniło również w kwestii emerytur w UK. Od 2011 roku pracodawcy nie mogą nakłaniać już swoich pracowników do odejścia na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego. Odtąd, zakończenie umowy o pracę z planem emerytalnym niewiele różni się od sytuacji, w której to pracownik sam odchodzi z pracy. W przypadku zamiaru przejścia na emeryturę, pracownik musi złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. Zobowiązuje się także pracować przez czas trwania okresu wypowiedzenia. W celu umożliwienia pracodawcy zatrudnienia nowego pracownika, bądź też zmiany przydziału pracy.

Pracownik ma prawo wyboru: przejście na pełną lub częściową emeryturę. Ta druga opcja jest jednoznaczna z możliwością pobierania przez pracownika określonego procenta jego własnej puli emerytalnej. A także zmniejszenia liczby dni roboczych w tygodniu pracy. Pracodawca zaś musi wyrazić na to zgodę. W innym przypadku firma ta może nie mieć opcji, by zatrudnić nowych pracowników w niepełnym wymiarze godzinowym.

Wygaśnięcie umowy na czas określony

Kiedy mamy zatrudnionych pracowników na umowę na czas określony to jasne jest, że prędzej czy później umowa wygaśnie. Maksymalnie stosunek pracy może wygasnąć w wyznaczonym na umowie terminie. Oczywiście możemy przedłużyć zatrudnienie pracownika podpisując z nim nową umowę. Jeżeli jednak pracownik posiada dwuletni staż pracy, to wówczas zwolnienie z pracy trzeba traktować identycznie, jak w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez podania daty końcowej. Tak więc, pracodawca musi przedstawić konkretną przyczynę, dla której nie zdecydował się na przedłużenie umowy z pracownikiem. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której pracownik świadczy pracę, pomimo ustania terminu stosunku czasu pracy, wówczas mówimy o „implied agreement„. Czyli tzw. „dorozumianym porozumieniem” pomiędzy pracodawcą, a danym pracownikiem.

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Wypowiedzenie z pracy w Anglii – terminologia pojęć

W momencie zakończenia zatrudnienia, z pewnością spotkasz się z wieloma nowymi terminami, o których wcześniej nie słyszałeś. Otrzymując wypowiedzenie z pracy w Anglii, jest to jednoznaczne z zakończeniem trwania umowy z jakiegoś konkretnego powodu. Natomiast zwolnienie z pracy stanowi wypowiedzenie spowodowane jednym z dwóch poniższych powodów:

 • Some Other Substantial Reason (SOSR) – czyli może być to np. konflikt interesów albo realne zagrożenie dla reputacji firmy;
 • Statutory illegality – następuje, gdy prawo nie zezwala na kontynuowanie dalej umowy.

Innym często stosowanym hasłem jest absolutorium. Pojęcia zwolnienie z pracy używa się potocznie i nie stosuje się go w brytyjskim prawie pracy.

Część osób jest zdania, iż słowo zwolnienie jest zwyczajnie synonimem na określenie wypowiedzenia. Jeszcze inni kojarzą zwolnienie z zakończeniem wykonywania obowiązków służbowych, z przyczyn zdrowotnych. Wiąże się to bowiem z wojskowym hasłem „zwolnienia lekarskiego” i stąd to powiązanie. Dlatego jest to niezwykle istotne, aby być pewnym o jakim rodzaju wypowiedzenia mówimy.

Rodzaje nielegalnego rozwiązania stosunku pracy

Prawo pracy w Wielkiej Brytanii chroni wszystkich pracowników przed niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy. Możemy wymienić trzy najczęściej spotykane typy bezprawnych wypowiedzeń:

 • Unfair dismissal – umowę z pracownikiem rozwiązuje się bez odpowiedniego powodu, bądź automatycznie przedstawiając fałszywy powód zakończenia współpracy;
 • Wrongful dismissal – następuje najczęściej, gdy warunki umowy nie są spełnione, a pracownik zostaje zwolniony. Przykładem może być nie ustalenie wymaganego okresu wypowiedzenia lub kwoty wynagrodzenia;
 • Constructive dismissal – forma nieuzasadnionego zwolnienia, w której to pracodawca swoim nieetycznym zachowaniem stara się zmusić pracownika do odejścia z pracy.

Pamiętaj! Nieuczciwe i niepraworządne zwolnienia mogą dotyczyć także byłych pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy i nie wnieśli zaskarżeń. Głównie z obawy przed ponowną konfrontacją ze swoim poprzednim pracodawcą.

Prawa pracownika, a wypowiedzenie z pracy w Anglii

W przypadku, gdy pracownik wyrazi dobrowolną zgodę na rozwiązanie umowy o pracę, to w dalszym ciągu przysługują mu prawa pracownicze. Zachowuje się je aż do chwili ustania faktycznego stosunku pracy w firmie. Wedle brytyjskiego prawa pracy, podpisane przez pracownika wypowiedzenie sprawia, że nabywa on określone prawa. Dzięki nim nie zostanie mu w odebrane wynagrodzenie. Część z tych praw ułatwia także upewnienie się, czy dana firma nie zostanie pozbawiona ważnych członków zarządu z dnia na dzień.

Wypowiedzenie z pracy w Anglii, a okres obowiązywania

Pod względem prawnym zarówno pracownik, jak i pracodawca są upoważnieni do wypowiedzenia umowy o pracę w Wielkiej Brytanii, jeśli umowa ma niebawem wygasnąć. Długość obowiązywania okresu wypowiedzenia jest zależna od sporządzenia treści umowy, natomiast minimalny czas jego trwania jest przyjęty ustawowo. Zatem, minimalny ustawowy okres wypowiedzenia może wynosić:

 • 7 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony u konkretnego pracodawcy przez okres co najmniej miesiąca czasu lub dłużej. Natomiast krócej niż 2 lata;
 • 14 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przynajmniej od 2 lat albo dłużej. Po tym czasie, okres wypowiedzenia zwiększa się o kolejne 7 dni za każdy przepracowany rok. Maksymalnie okres wypowiedzenia może wzrosnąć do 12 tygodni.

Ważne! Może też dojść do sytuacji, gdzie pracownik nie jest zobligowany do wykonywania pracy, gdy jest na okresie wypowiedzenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w następujących okolicznościach:

 • Jeżeli pracodawca umieścił danego pracownika na „garden leave„, czyli tzw. „urlopie ogrodowym” to wówczas nie pojawia się on w miejscu pracy. Podczas obowiązywania okresu wypowiedzenia pracodawca zobowiązuje się jednak do przelewania wynagrodzenia dla tego pracownika. Pomimo niewykonywania przez niego swoich obowiązków służbowych.
 • Innym często spotykanym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zapewnienie przez pracodawcę wynagrodzenia dla odchodzącego pracownika zamiast okresu wypowiedzenia. Wówczas umowa o pracę zostaje unieważniona w trybie natychmiastowym.

Honorarium urlopowe

Poza wspomnianym już okresem wypowiedzenia, pracownicy zachowują ponadto prawo do wynagrodzenia za niewykorzystany urlop. Czyli taki z którego nie skorzystali podczas obowiązywania umowy o pracę. Dzięki temu pracownicy dostają dodatkowe pieniądze do podstawowej wypłaty za wszystkie należne im, ale niewykorzystane dni urlopowe. Zwykle takie honorarium urlopowe oblicza i przesyła się razem z ostatnim wynagrodzeniem pracownika.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.