W tym artykule zgromadziliśmy wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci zgodnie z prawem złożyć wypowiedzenie umowy z pracy w UK. Osoby pracujące w oparciu o tę formę zatrudnienia mają możliwość korzystania z szeregu benefitów oraz ochrony gwarantowanej brytyjskim prawem. Jednym z nich jest przede wszystkim możliwość swobodnego wyboru pracodawcy. Jeśli więc nie odpowiadają Ci warunki pracy w firmie, w której aktualnie pracujesz, masz prawo rozwiązać taką umowę i rozpocząć karierę w nowym miejscu.

Spis treści

Wypowiedzenie umowy z pracy w UK

Wypowiedzenie umowy z pracy w UK jest możliwę przez każdą ze stron, zarówno pracownika jak i pracodawcę. Aby rozwiązanie dotychczasowej umowy było skuteczne należy złożyć stosowny dokument. W zależności od tego, przez kogo zostało złożone wypowiedzenie, pracownikowi przysługuje różny okres wypowiedzenia.

Zobacz również: Co zrobić, gdy “pracodwaca w UK nie płaci wynagrodzenia“.

Okres wypowiedzenia umowy z pracy w UK

Minimalny okres wypowiedzenia umowy z pracy w UK ze strony pracownika wynosi 7 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony przez co najmniej miesiąc. Z uwagi na to, że w Anglii najczęściej stosowanym sposobem wypłaty wynagrodzenia za pracę są tzw. tygodniówki. Należy jednak pamiętać, że warunki zatrudnienia reguluje umowa o pracę, to w niej powinny zostać zawarte informacje na temat okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak, nie został zawarty zapis odnośnie warunków rezygnacji to podstawą będzie ogólne prawo brytyjskie.

Natomiast aby rozwiązanie umowy ze strony pracodawcy nastąpiło zgodnie z prawem, właściciel firmy w której pracujesz jest zobligowany do zachowania:

  • tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Twój staż pracy w jego firmie wyniósł nieprzerwanie minimum od 1 miesiąca do 2 lat;
  • dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracowałeś u niego minimum 2 lata oraz dodatkowego tygodnia za każdy kolejny przepracowany rok, jednak okres ten nie może być dłuższy niż 12 tygodni.
Darmowe ogloszenia

Wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym w uk

Istnieje także możliwość wypowiedzenia z pracy w trybie natychmiastowym w UK. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. z przyczyn dyscyplinarnych), jednak takie stanowisko może wyrazić również pracodawca, a pracownik otrzyma z tego tytułu swoje normalne wynagrodzenie, czyli równowartość jednej tygodniówki. Odejście z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w dwóch przypadkach.

  1. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której rozwiązanie umowy zostało wpisane do umowy o pracę zawartej z pracownikiem.
  2. Natomiast w drugim przypadku jest to sytuacja, w której zgodę na ww. rozwiązanie wyraża pracownik.

Kiedy pracodawca w UK może zwolnić Cię dyscyplinarnie?

Prawo pracy, które funkcjonuje w Anglii daje pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika praktycznie z dnia na dzień. Jednak aby to zrobić, firma w której pracujesz musi mieć konkretny i uzasadniony powód, aby wręczyć Ci zwolnienie dyscyplinarne. Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym może nastąpić wyłącznie w trzech przypadkach, gdy pracownik:

  1. nie jest w stanie wykonywać swojej pracy zgodnie ze standardami narzuconymi przez organizację (np. nagminnie popełniając te same błędy, przez co wyroby nie będą w stanie spełnić oczekiwanych norm jakościowych);
  2. cechuje się brakiem chęci lub nie może prawidłowo wykonywać pracy (notoryczne spóźnienia, zaniedbywanie obowiązku pracy itp.);
  3. zachowują się niewłaściwie (rażące naruszenie zasad współżycia społecznego lub zachowania karygodne takie jak nadużywanie alkoholu czy kradzież).

Czym jest gardening leave i dlaczego warto z niego skorzystać?

Grandering leave to odpowiednik naszego polskiego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Możesz z niego skorzystać zarówno w przypadku wypowiedzenia ze strony pracodawcy, jak i z tytułu złożenia dokumentów rezygnacyjnych samodzielnie, (jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę). Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla Ciebie, jako pracownika, ponieważ zachowujesz w tym czasie pełnię praw do wynagrodzenia za pracę oraz pełen pakiet świadczeń, tj.: prawo do wynagrodzenia za okres choroby, możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego a także macierzyńskiego/ ojcowskiego lub adopcyjnego.

ŹRÓDŁO: HTTPS://POLONIA.KLIK-24.COM/WYPOWIEDZENIE-Z-PRACY-W-UK

Jeżeli pracodawca umieścił danego pracownika na „garden leave„, czyli tzw. „urlopie ogrodowym” to wówczas nie pojawia się on w miejscu pracy. Podczas obowiązywania okresu wypowiedzenia pracodawca zobowiązuje się jednak do przelewania wynagrodzenia dla tego pracownika. Pomimo niewykonywania przez niego swoich obowiązków służbowych.

Umowa lojalnościowa w UK

Często zamiennie nazywana także zakazem konkurencji. Może zdarzyć się, że w dniu podpisania umowy ze swoim obecnym pracodawcą nie przywiązywałeś do tego zbytniej uwagi. W Wielkiej Brytanii zakaz konkurencji jest stosunkowo dość często praktykowany, a pracodawca po ustaniu zatrudnienia w swojej firmie może zakazać Ci np. podjęcia pracy u konkurencji na określony czas. Kolejnym przykładem, który pracodawca może wdrożyć jest zakaz kontaktowania się bądź utrzymywania jakichkolwiek relacji z klientami, z którymi dotychczas współpracowałeś, celem ochrony własnych interesów i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Ten zapis jest popularny nie tylko w firmach na terenie Wielkiej Brytanii, ale także w wielu innych krajach. Głównie możemy spotkać się z nim w przedsiębiorstwach działających w sektorze handlowym i finansowym.

Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Jak napisac wypowiedzenie z pracy w UK

Napisanie wypowiedzenia z pracy w UK jest ważnym krokiem. Daje możliwość poinformowania firmy o zamiarze odejścia, podziękowaniu za czas spędzony razem oraz zaoferowaniu pomocy w okresie przejściowym. Zrozumienie tego, jak stworzyć wysokiej jakości wypowiedzenie umowy o pracę w Anglii, jest niezbędne do utrzymania serdecznych relacji z byłymi pracodawcami. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy list rezygnacyjny z informacjami, jakie należy zamieścić. Mamy nadzieje, że Ci się przyda.

Date, ………… (data złożenia wypowiedzenia np. 20 February 2021)

Employee:

………………….. (Twoje dane, imię i nazwisko oraz adres)

Employer:……………………………………

…………………..(dane pracodawcy, nazwa, adres)

Dear ……… (imię osoby, do której składamy rezygnacje),

I am writing this letter to notify you formally that I am resigning from my position as ……………….(stanowisko np. Sales assistance) of ………(nazwa pracodawcy np. XYZ Company Ltd.), effective …………….(data ostatniego dnia w pracy np. 13 March 2021.)

I appreciate the opportunity for professional growth you provided during my time at…………………(nazwa pracodawcy). Thank you for your support and encouragement.

Please let me know how if I can help during the transition period. I wish you and the company the best.

Should you require any additional information from me, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,
……………….. (Twoje imię i nazwisko oraz podpis)

Oczywiście możesz nieco pozmieniać treść w oparciu o swoje doświadczenie w firmie. Następnie dostarczyć go do pracodawcy zgodnie z typowymi procedurami w Twojej firmie. Dzięki temu możesz być pewien dwóch rzeczy: Po pierwsze, Twój były szef przeczyta go i będzie pod wrażeniem. Może nawet otrzymasz pozytywne referencje. Po drugie, jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się wrócić do swojej firmy to przydatną rzeczą w aktach jest profesjonalny list rezygnacyjny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.