Jak dostać obywatelstwo brytyjskie? Uzyskanie obywatelstwa stanowi istotny krok dla osób, które wybrały Zjednoczone Królestwo jako swoje miejsce zamieszkania. Proces otrzymania obywatelstwa brytyjskiego obejmuje szereg kroków, z których każdy ma na celu zapewnienie, że wnioskodawca spełnia określone kryteria i pozytywnie wpisuje się w społeczeństwo tego kraju. Niezależnie czy mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez dłuższy czas, czy jesteś osobą pragnącą uczynić ten kraj swoim stałym domem. Zrozumienie procesu uzyskiwania brytyjskiego obywatelstwa jest kluczowe w każdym przypadku. Niniejszy artykuł dostarcza cennych informacji na temat aspektów prawnych i proceduralnych związanych z tym procesem.

Spis treści

Jak dostać obywatelstwo brytyjskie?

Uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa to proces wymagający staranności, zrozumienia i spełnienia określonych warunków. Pierwszym krokiem jest zdobycie legalnego statusu rezydencji w Wielkiej Brytanii, co zazwyczaj obejmuje okres pięciu lat pobytu dla większości aplikantów. Istotne jest również spełnienie wymagań dotyczących czasu spędzonego w tym kraju oraz utrzymanie odpowiednich statusów rezydencji. Kolejnym ważnym elementem jest zdanie testów z języka angielskiego oraz „Life in the UK”, mających na celu ocenę umiejętności komunikacji i wiedzy o brytyjskim społeczeństwie. Po spełnieniu tych kryteriów, aplikanci mogą złożyć wniosek o obywatelstwo, przedstawiając niezbędne dokumenty i wnosząc wymagane opłaty. Proces ten obejmuje dokładne rozpatrzenie wniosku przez odpowiednie instytucje, a po jego przyjęciu, kandydaci uczestniczą w uroczystości zaprzysiężenia, stając się oficjalnie obywatelami Wielkiej Brytanii.

Warunki i kryteria. Kto może starać się o obywatelstwo?

Aby ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo, konieczne jest spełnienie precyzyjnych wymagań prawnych, które zależą od podstawy wniosku. Na przykład, jeśli wniosek opiera się na małżeństwie lub związku partnerskim z osobą posiadającą obywatelstwo brytyjskie, wtedy trzeba potwierdzić ten fakt.

Istnieją również pewne uniwersalne kryteria, które obejmują:

 1. Ukończonie 18 lat,
 2. Bycie osobą zdrową psychicznie i poczytalną,
 3. Posiadanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, waliskiego lub szkockiego, potwierdzonej zdanym testem ze znajomości języka, przynajmniej na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) – Entry3,
 4. Zdanie testu z wiedzy o „Życiu w Zjednoczonym Królestwie”z użyciem oficjalnego poradnika „Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship Handbook”, który można nabyć za pośrednictwem strony http://www.tso.co.uk,
 5. Posiadanie celu zdobycia własnego domu w UK,
 6. Posiadanie statusu stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii przez okres min. 5 lat,
 7. Łączny czas nieobecności w UK nie może być dłuższy niż 450 dni,
 8. W ostatnich 12 miesiącach okresu pięcioletniego aplikant nie opuścił Wielkiej Brytanii na więcej niż 90 dni,
 9. W okresie tych pięciu lat osoba aplikująca nie złamała prawa brytyjskiego.
Przestrzeń dla Twojej reklamy!

Omówienie różnych statusów rezydencji i ich znaczenia w kontekście procesu o obywatelstwo

W procesie uzyskiwania brytyjskiego obywatelstwa status rezydencji odgrywa kluczową rolę, a istnieje kilka różnych kategorii tego statusu, z których zainteresowani mogą skorzystać. Poniżej znajduje się omówienie kilku głównych statusów rezydencji i ich znaczenia w kontekście ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo:

 1. Indefinite Leave to Remain (ILR):
  • Posiadacze ILR mają prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń czasowych. Osiągnięcie tego statusu jest często warunkiem koniecznym przed złożeniem wniosku o obywatelstwo.
 2. Settled status:
  • Jest to status przyznawany obywatelom UE oraz niektórym członkom ich rodzin, którzy zamieszkali w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego po Brexicie. Settled Status jest równoznaczny z Indefinite Leave to Remain.
 3. Pre-Settled status:
  • Przyznawany obywatelom UE, którzy nie spełniają wymogu czasowego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii koniecznego do uzyskania Settled Status. Po spełnieniu tego wymogu, można ubiegać się o Settled Status.

Zrozumienie różnic między tymi statusami jest kluczowe, gdyż wpływają one na proces ubiegania się o obywatelstwo oraz warunki, jakie trzeba spełnić przed złożeniem wniosku. Każdy status ma swoje własne kryteria i wymagania.

Darmowe ogloszenia

Jak dostać obywatelstwo brytyjskie? Istrukcja krok po kroku

Proces uzyskania brytyjskiego obywatelstwa jest złożony, ale można go przejść, przestrzegając określonych kroków. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, która może pomóc w nawigacji przez ten proces:

1. Zdobycie legalnego statusu rezydencji

 • Upewnij się, że masz legalny status rezydencji w Wielkiej Brytanii, na przykład poprzez Indefinite Leave to Remain (ILR) lub Settled Status.

2. Wymagany okres pobytu

 • Sprawdź, czy spełniasz wymagany okres pobytu. Dla większości aplikantów wynosi to pięć lat, ale istnieją różne kategorie, które mogą mieć odmienne wymagania czasowe.

3. Test językowy i „Life in the UK”

 • Zdobądź kwalifikacje z języka angielskiego na wymaganym poziomie oraz zdań test „Life in the UK” potwierdzający wiedzę o brytyjskim społeczeństwie.

4. Składanie wniosku

 • Przygotuj dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w tym dowody czasu spędzonego w kraju, testów językowych itp.
 • Wypełnij wniosek o obywatelstwo online lub przy użyciu papierowego formularza.

5. Opłaty

 • Pokryj opłaty związane z wnioskiem. Kwota może się różnić i obejmuje opłatę za proces wniosku oraz za ceremonię obywatelstwa.

6. Ocena wniosku

 • Wniosek zostanie oceniony pod kątem spełnienia wszystkich wymagań. W razie potrzeby mogą być przeprowadzone dodatkowe sprawdzenia.

7. Ceremonia zaprzysiężenia

 • Po przyjęciu wniosku, zostaniesz zaproszony na ceremonię zaprzysiężenia, podczas której składasz przysięgę obywatelską.

8. Otrzymanie obywatelstwa

 • Po ceremonii otrzymasz certyfikat potwierdzający uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego.

Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wszystkich kroków i złożyć kompletny i poprawny wniosek. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. imigracji.

Test językowy oraz test „Life in the UK”. Przygotowanie do egzaminu

Aby osiedlić się na stałe w Wielkiej Brytanii (otrzymać czasowy pobyt na czas nieokreślony), musisz zdać test „Knowledge of Language and Life in the UK”.

Test „Life in the UK” został stworzony, aby upewnić się, że jesteś świadomy podstaw brytyjskiego życia – rzeczy, które powinieneś znać, jeśli planujesz tam zamieszkać na stałe. Egzamin sprawdza twoją wiedzę na temat zwyczajów, rządu, prawa i wartości Wielkiej Brytanii.

Test „Life in the UK” obejmuje następujące tematy:

 • Wartości i zasady Wielkiej Brytanii.
 • Tradycje i kultury z różnych regionów Zjednoczonego Królestwa.
 • Wydarzenia i postacie, które kształtowały historię Wielkiej Brytanii.
 • Rząd i prawo w Wielkiej Brytanii.
 • Jak zaangażować się w społeczność brytyjską?

Test ten jest przeprowadzany na komputerze w wyznaczonym centrum egzaminacyjnym w Wielkiej Brytanii. Zadane zostanie 24 pytania, a na ukończenie testu masz 45 minut. Nie ma ograniczeń co do liczby podejść do egzaminu, więc nie martw się, jeśli nie zdasz za pierwszym razem lub nawet drugim.

Aby zdać test językowy, musisz mówić po angielsku, rozumieć mówiony angielski i potrafić czytać po angielsku. Możesz spełnić ten wymóg w nastepujący sposobów (jeden warunek jest konieczny):

 • Jesteś obywatelem kraju, w którym większość mieszkańców mówi po angielsku.
 • Uzyskałeś stopień naukowy w języku angielskim.
 • Możesz udowodnić, że twoja znajomość angielskiego jest równoważna poziomowi B1 (średnio zaawansowanemu).
 • Możesz uzyskać kwalifikację z mówienia i słuchania po angielsku dla osób, których językiem ojczystym nie jest angielski (ESOL) na poziomach wejściowych 1, 2 lub 3.

Jeśli zdajesz egzamin w Szkocji, możesz poprosić o zdawanie go w szkockim galickim. Jeśli zdajesz egzamin w Walii, możesz poprosić o zdawanie go po walijsku.

Opłaty związane z procesem

Proces ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo wiąże się z określonymi opłatami, które obejmują różne etapy procedury. Poniżej przedstawiam szczegółowy przegląd opłat związanych z tym procesem:

 1. Opłata za wniosek o obywatelstwo brytyjskie (Naturalizacja):
  • Aktualna opłata za wniosek o obywatelstwo wynosi £1,580 .
  • Dzieci poniżej 18. roku życia, którzy składają wniosek wspólnie z jednym z rodziców, płacą mniejszą opłatę w wysokości £1,214.
 2. Opłata za test językowy oraz „Life in the UK”
  • £50 za przystąpienie do testu „Life in the UK”.
  • około £150, jeśli konieczne jest zaliczenie testu z języka angielskiego.
 3. Opłata za ceremonię obywatelską:
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu, kandydat musi uczestniczyć w ceremonii obywatelskiej i wnieść opłatę.
 4. Opłata za paszport brytyjski:
  • Po otrzymaniu obywatelstwa, kandydat może złożyć wniosek o brytyjski paszport i musi go opłacić.
 5. Dodatkowe opłaty:
  • Jeśli wystąpią dodatkowe okoliczności, takie jak brak wymaganej dokumentacji, mogą wystąpić dodatkowe opłaty lub koszty.

Ważne jest, aby sprawdzić aktualne stawki opłat na stronie rządowej lub skonsultować się z odpowiednim organem ds. obywatelstwa, ponieważ opłaty te mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych przepisów i regulacji. Dodatkowo, niektóre opłaty mogą być zwolnione lub zmniejszone w określonych sytuacjach, na przykład dla osób o niskich dochodach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.